Katarakt ameliyatı ve ameliyat sonrası sorunlar

Katarakt ameliyatı ve ameliyat sonrası sorunlar

Katarakt, insan gözündeki lensin kesifleşmesi olup bunun sonucunda görme azalması ve hatta görme kaybı meydana gelir. Tedavisi yapılabilir bir hastalıktır ve tedavisi ama cerrahi ile mümkün olmaktadır. Kataraktın tedavisi için…

Katarakt, insan gözündeki lensin kesifleşmesi olup bunun sonucunda görme azalması ve hatta görme kaybı meydana gelir. Tedavisi yapılabilir bir hastalıktır ve tedavisi ancak cerrahi ile olası olmaktadır.

Kataraktın tedavisi için böylece fazla cerrahi yöntem tanımlanmış olmasına rağmen günümüzde sık kullanılan iki yöntem bulunmaktadır. Bunlar ekstrakapsüler katarakt ekstraksiyonu ve fakoemulsifikasyondur.

Ekstrakapsüler katarakt ekstraksiyonu

– Yerinde saha temizliğini takiben ameliyat edilecek göz açıkta bırakılacak şekilde hastanın üzeri örtülür. Göz kapakları bir cihaz yardımı ile açık tutulur. Göz yüzeyini örten konjonktiva isimli zar korneanın üstteki kısmından kesilerek açılır ve aynı bölgeden yapılan derin kesi ile göz içerisine girilir. Lensin ön zarı dairesel veya düz olarak kesilir. Lensin çekirdeği göze bastırılarak doğurtulur. Geri kalan çeper dışındaki lens artıkları emici aletlerle temizlenir.

– Torba biçiminde kalan lensin zarları arasına suni göz içi lensi yerleştirilir. Ön zarın orta kısmı önceden alınmamışsa yırtılarak alınır. Kesi yeri fazla ince ipliklerle dikilerek ameliyata son verilir.

Fakoemulsifikasyon

Yerinde saha temizliğini takiben ameliyat edilecek göz açıkta bırakılacak şekilde hastanın üzeri örtülür. Göz kapakları bir alet yardımı ile açık tutulur. Korneanın üst ya da üst dış kısmından tünel türünden ufak bir kesi yapılarak göz içine girilir.

– Fakoemulsifikasyon aleti elciği dıştan aletler kullanabilmek amacıyla korneanın bir veya iki tarafına ufak delikler açılır. Yapılan kesilerden korneanın altına özel bir jel verilerek gözün şeklini koruması sağlanır.
– Lens ön zarı dairesel şekilde yırtılarak alınır.
– Lens ön zarı lens içeriğinden akıcı enjeksiyonu ile ayırt edilir.
– Fakoemulsifikasyon elciği gözün içine sokularak lensin çekirdeği yumuşatılır, parçalanır ve emilir.
– Fakoemulsifikasyon cihazının bir diğer elciği ile kalan lens materyali temizlenir.
– Ameliyatın başında yapılan minik kesiden özel aletler yardımı ile katlanan lens gözün içinde lensin zarlarının içine yerleştirilir. Lens bu esnada açılır. Kesi yerine herhangi bir dikiş konulmadan ameliyata son verilir.
– İkinci bir alternatif olarak kesi yeri birazcık genişletilir ve minik çaplı katlanmayan bir lens yerleştirilir. Bu durumda yeniden ya dikiş konulmadan ameliyata son verilir veya bir adet dikiş konur.

Katarakt cerrahisi sonrası ortaya çıkabilecek sorunlar

Katarakt cerrahisi epeyce güvenli bir cerrahi olup sonuçları fazla iyidir. Katarakt cerrahisinin meydana getirdiği sorunlar farklılık itibariyle pozitif olmakla birlikte görülme sıklığı azdır. Son yıllarda meydana gelen süratli gelişmeler ve fakoemulsifikasyonun daha pozitif uygulanması hasta memnuniyetini artırmıştır. Manâlı olabilecek bir takım sorunlar yine de görülebilmektedir.

Kornea bulanıklaşması

Özellikle birdenbire pozitif cerrahi geçirenlerde ve ihtiyar kişilerde kornea arka tabakasının zarar görmesi neticesinde meydana kazanç. Çoğunlukla kendiliğinden iyileşir. İyileşmediği ve görmeyi engellediği takdirde kornea nakli gerekebilir.

Gözlük ihtiyacı

Katarakt cerrahisine alınmadan önce bilgisayarlı cihazlarla göz içine yerleştirilmesi gereken lensin numarası belirlenebilir. Buna rağmen cerrahi ardından gözlük kullanmayı gerektiren bir kusur ortaya çıkabilir. Bunların başında astigmatizma kazanç. Astigmatizma riski fakoemulsifikasyon yönteminde daha azdır.

Göz içi basınç yükselmesi

Ameliyat sırasında kullanılan ilaçlara yan olarak erken dönemde sık karşılaşılan bir problem olup ilaçlarla önlem alınır. Sonradan kendiliğinden düzelir. Geç dönemlerde de bu risk bulunduğu için hastaların belirli aralıklarla muayeneden geçmesinde fayda vardır.

Favori tepkime oluşması

Her gözde mutlaka tepkime olur. Ama bir takım gözlerde daha fazla olur.

Göz içi lensi ilgili sorunlar

Göz içi lensler göze düzenli maddelerden yapılırlar ve çoğunlukla bir sorun çıkarmazlar. Nadiren sorunlar olabilir.

Lens arka zarının kesifleşmesi

Lens ve ameliyat teknolojisinin ilerlemesiyle günümüzde daha nadir görülmektedir. Meydana geldiği takdirde lazerle, ameliyata gerek kalmadan giderilebilir.

Asap tabakası ile ilgili sorunlar

Ara Sıra retina dekolmanı ve merkezi görme noktasında ödem oluşması gibi durumlarla karşılaşılabilir.

Enfeksiyon

Katarakt cerrahisi sonrası meydana gelen enfeksiyonlar fazla ciddi seyredebilir ve gözün veya görmenin kaybına değin gidebilir. Genelde favori sancı, kızarıklık, görme kaybı gibi belirtileri vardır. Hemencecik çare gerektiren bu şart ara sıra görülür.

Katarakt cerrahisinin sonuçları

Fakoemulsifikasyon yapılan hastaların %90′dan fazlasında %60-70′in üzerinde görme elde edilmektedir. Oysa gözün sinir tabakası ile ilgili bir problem varsa bu sonucu elde etmek zordur. Katarakt cerrahisinden sonradan yakın veya uzaktan gözlüğüne gereksinim duyulabilir.

Bir Cevap Yazın