Göz alejisi, nedenleri ve tedavisi

Göz alejisi, nedenleri ve tedavisi

Çevreyle doğrudan doğruya teması eden gözler, alerjik hastalıklara daha sık yatkınlık bildiren bir organdır. Göz alerjileri; favori yanma, batma, kaşıntı, çapaklanma, kızarıklık, sulanma, ışığa karşı hassasiyet ve görme bozukluğu meydana getirebilir….

Çevreyle direkt teması eden gözler, alerjik hastalıklara daha sık eğilim gösteren bir organdır. Göz alerjileri; favori yanma, batma, kaşıntı, çapaklanma, kızarıklık, sulanma, ışığa karşısında hassasiyet ve görme bozukluğu meydana getirebilir. İleri alerji formlarında gözün beyaz kısmında yapışıklıklar deha olabilir.

İnsanların takriben % 15’inde bir veya birkaç çeşidi görülen alerji ile çevremizde çok sık karşılaşıyoruz.

Meydana gelen hastalık insanların performansını etkilediği gibi enfeksiyonlara yatkınlığı artırır, kontakt lens kullanımını zorlaştırır ve daimi bir tedirginlik kaynağı oluşturur. Göz alerjileri gözün yüzey dokularını ilgilendirir. Bunlar göz kapağı cildi, göz kapaklarının ve gözün beyaz yüzeyini örten ince konjunktiva isimli çeper ve kornea dediğimiz şeffaf tabakadır.

Beş değişik göz alerjisi tanımlanmıştır:
– Mevsimsel ve mevsimsel olmayan alerjik konjunktivit,
– Bahar keratokonjunktiviti,
– Atopik keratokonjunktivit,
– Dev papiller konjunktivit,
– Bağlantı göz alerjisi.

– Mevsimsel alerjik konjunktivit

Mevsimsel alerjik konjunktivit (saman nezlesi) göz alerjilerinin neredeyse yarısını teşkil eder. Her iki gözde kaşıntı, sulanma ve yanma ile başlar. Bu şikâyetlere genel olarak burundaki alerji eklenir. Göz kapaklarında şişkinlik, gözün beyaz tabakasında kabarıklıklar, su toplaması ve kızarıklık görülür.

Mevsimsel alerjiye niçin olan etkenler çoğunlukla polenler iken mevsimsel olmayan alerjiye neden olan etkenler yıl boyu karşılaşabildiğimiz konut tozu zerreleri ve hayvan atıklarıdır.

– Bahar keratokonjunktiviti

Bahar keratokonjunktiviti nadir görülür, daha çok dünyanın sıcak ve kuru iklime sahip bölümlerinde rastlanır. İlkbaharda başlar ve yazın sonuna kadar devam eder. Çocuklarda ve gençlerde, hem erkeklerde daha sıktır. Bu hastaların % 75’inde astım, atopik ekzema ve alerjik rinit gibi ilave hastalıklara rastlanır. Sebep olan alerjen maddenin kesinkes bilinmemesine karşın polenlerin ortaya çıkarıyor olabileceği sanılmaktadır. Hastaların birincil şikâyeti yoğun kaşıntıdır. Daha Sonra ışığa karşısında hassasiyet artışı, yanma, tanıdık olmayan cisim duygusal ve flu görme meydana kazanç.

Favori kızarıklık, göz kapağında düşüklük, favori beyaz çapak artışı ve gözlerin kısılması izlenebilir. Tipik bulgusu üstteki kapağı örten zarda kaldırım taşı gibi kabarıklıkların oluşmasıdır. Bu kabarıklıklara gözün renkli kısmının hemencecik kenarında da rastlanabilir. İleri formlarında korneada ülser oluşabilir. Çoğunlukla 5-10 yıl kadar sürer.

– Atopik keratokonjunktivit

Atopik keratokonjunktivit körlük riski taşıyan bir alerji çeşididir. Daha çok erişkinlerde görülür ve astım, nezle, atopik dermatit ve yiyecek alerjisi gibi durumlara eşlik edebilir. Hastanın yakınlarında da bu hastalıklara rastlanabilir. Bu alerji yıllarca sürebilir.

Başlangıcı bahar konjunktiviti gibi olmakla beraber oluşturduğu yara dokusu kapak iç kısımlarında yapışıklıklar yapabilir, kapak yapısını bozabilir, kapakların içe ya da dışa dönmesine ve kirpiklerin göze batmasına neden olabilir. Korneada meydana gelen tutulum damar oluşumu türünden olur ve ileride gerekebilecek olan bir keratoplastinin (ölü gözünden hasta gözüne kornea nakli) başarısını azaltabilir. Hem bu hastalarda herpes simpleks, keratokonus, retina dekolmanı ve kapak iltihabı şansı fazladır.

– Dev papiller konjunktivit

Dev papiller konjunktivit geçmişte kontakt lenslere, kontakt lens solüsyonlarına, bu solüsyonlardaki koruyucu maddelere ve göz damlalarına ast bir alerji veya ahenksizlik olarak görülürdü. Günümüzde daha eksik görülmektedir.

Ara Sıra göz protezleri, kullanılan dikişler ve kontakt lens üzerinde biriken alerjen maddeler de bu tip alerjiyi meydana getirebilir. Hastaların gözünde yoğun kaşıntı ve kontakt lens kullanımına uyumsuzlukla başlar. Göz kapaklarının altında papilla denilen büyük kabarıklıklar görülür. Korneada kesafet ve görme bulanıklığı meydana getirebilir.

– Temas göz alerjisi

Bağlantı göz alerjisi ilaçlara, ilaçların içindeki koruyucu maddelere ya da makyaj ürünlerine karşısında gelişebilir. İleri dönemlerinde göz yaşı kanalında tıkanma, konjunktivada skarlaşma ve korneada damarlanma meydana getirebilir.

Göz alerjisinin tanısı

Alerjik göz hastalıklarının tanısı hastadan alınacak hikâye üstüne yapı edilecek muayene ve laboratuar incelemeleri ile konur. Kırmızı göz oluşturan öyle çok şart göz alerjisini taklit edebilir ve doğru teşhis için iyi bir göz muayenesi gerekir. Muayenede göz kapakları, göz yüzeyini örten konjunktiva isimli çeper, bezlerin açıldığı bölümler, kirpikler ve kornea özenle incelenir. Bazen göz kapaklarının ters çevrilerek arkadaki yüzeyinin incelenmesi gerekebilir.

Bir Takım mikrobik hastalıklar, sebebi meçhul iltihabi durumlar, göz kapağı iltihapları, bir takım cilt hastalıklarının göz bulguları, kuru göz hastalığı, gözün senet ve damar tabakasının iltihabi hastalıkları, böcek ısırıkları, kirpik diplerine yerleşen bitler göz alerjisini taklit eden bir tablo meydana getirebilir. Tanısal deneme olarak alerjen maddenin bulunması, gözyaşında ve kanda bir takım maddelere bakılması yardımcı olsa da azami veri muayeneden elde edilir.

Göz alerjisinin tedavisi

Alerjinin tedavisinde en önemli yapılması gereken şey alerjen madde saptama edilebiliyorsa muhtemel olduğu sürece ondan kaçınmaktır. Gözdeki şikâyetlerin rahatlatılması açısından soğuk başvuru ve suni gözyaşı ilaçları yardımsever olabilir. Genelde da antihistaminik ilaçlara, damarları büzen ilaçlara, alerjik şikâyetleri ortaya çıkaran hücreleri dengeleyici ilaçlara, cerahat giderici ilaçlara ve kortizonlu ilaçlara gereksinim duyulur.

Bir Cevap Yazın