Epidural Anestezinin Riskleri Nelerdir?

Epidural Anestezinin Riskleri Nelerdir?

Sızısız doğum yöntemi olarak bilinen epidural anestezinin bebek ve anne üzerindeki etkileri doğum yapacak kadınlar tarafından merak edilen konuların başında geliyor. Doğumun başladığı zaman ortaya meydana çıkan kasılmaların sebep olduğu sancının hissedilmesini engelleyen epidural hissizlik riskleri hakkında sizleri bilgilendirdik.

Doğum esnasında kasılmalardan kaynaklı husule gelen önemli sancıların hissedilmesini önleyen epidural anestezi, annenin doğumda uyanık olmasını sağlar ve doğumunun güzel bir tecrübe olarak yaşar. Diğer doğum yöntemlerine kıyasla daha kolay doğum yapılmasını sağlayan epidural anestezinin bebek ve anne için birçok faydası bulunmaktadır. Ama alt etkileri ve riskleri de yok değil.

Uzmanlar, epidural duyu yitimi ile gerçekleştirilen vajinal doğumlarda epiduralin yol açtığı riskleri inceleyen araştırmaları kapsayan tahlil çalışmalarında* şu sonuçlara ulaştı.

EPİDURAL ANESTEZİNİN DOĞUM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Epidurallerin doğumla ilgili olarak ortaya çıkardığı risk ve sonuçlardan bazıları şunlar:

Doğum süresinin uzaması
Epiduraller doğumun ilk aşamasının süresini ortalama %20 oranında uzatabiliyor. Epiduraller doğumun ritmik kasılmalarla bebeğin aşağı dürüst itildiği birinci aşamanın süresini bir takım kadınlarda uzatabilirken, annenin bebeği dışlamak için ıkındığı ikinci aşamanın süresini kesinkes ve ortalama %50 oranında uzatıyor.

Suni sancı ve sezaryene başvurma oranlarının daha yüksek olması
Epiduralde kasılmaları desteklemek ve doğumu süratli gitmek için sentetik oksitosin hormonu ihtiyacı artıyor. Araştırmalara tarafından epidural almayan kadınların ortalama yüzde onu, epidural alan kadınların ise sıradan yüzde yirmisinde bu müdahaleye gerek duyuluyor. Hem epidural, özellikle çok erken verilmesi durumunda, sezaryen riskini de artırıyor. Kilolu veya obez kadınlarda sezaryene başvurma olasılığı daha da yükseliyor.

Daha pozitif forseps kullanımı, yırtık oluşumu ve epizyotomi (dikiş)
Epiduraller bebeğin dünyaya getirilmesinde forseps ya da vakum ekstraksiyonuna başvurma olasılığını artırıyor. 2006 yılında yapılan bir araştırmaya tarafından epidural doğumda forseps veya vakum kullanım oranı öteki yöntemlere kıyasla sekiz kat daha artı. Hem perinede üçüncü ve dördüncü derece yırtık olasılığı da artıyor.

Fetal sıkıntıda artış
Epiduraller doğum öncesinde yürek atımının hızlanmasına neden olabiliyor. Anne karnındaki bebeğin yürek atımının hızlanması ise bebeğin sıkıntıda olduğuna muhabere ediyor. 2005 yılında yapılan bir araştırmada epidural bölge anne adaylarında bebeğin ters gelme oranının arttığı belirlendi. Bu araştırmada adi bulgularla doğuma giren ve epidural alan kadınlarda zıt geliş oranı %12.9 olarak bulunurken bu oranın epidural almayan kadınlarda %3.3 olduğu görüldü.

EPİDURAL ANESTEZİNİN ANNE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Epiduraller doğum sırasında anne açısından da bir takım riskler yaratıyor.

Ateş yükselmesi
Çalışmalar epidural alan kadınların %15’inde ateşin yükseldiğini, doğum süresinin uzaması halinde bu oranın %36’ya dek çıkabildiğini ortaya koyuyor. Epidural almayan kadınların ise sadece %3’ünde ateş görülüyor. Bir diğer araştırma epidurale emrindeki alev yükselmesi görülen kadınların bebeklerinin %23’ünün düşük Apgar puanı aldığını ve %11.5’unun resusitasyon (yaşama döndürme girişimi) gerek duyulduğunu gösterdi. Bu oran epidural almayan annelerin bebeklerinde %1.

Hipotansiyon riskinde yükselme
kan basıncı düşmesi (hipotansiyon) epiduralin en yaygın görülen risklerinden biri olup, çalışmalar epidural bölge annelerin %58’inde bu sorunun görüldüğünü saptadı. Hipotansiyon beraberinde getirdiği tehlikeler sebebiyle ortaya çıkması istenmeyen ve ortaya çıktığında da tez giderilmesi gereken bir durumdur. (Bu amaçla genel olarak epidurale geçmeden önce anne adayına damar yatağının dolmasını temin etmek için serum aracılığıyla takriben bir litre akışkan verilir. daha sonra epidural aralığa anestezik maddenin ilk verilişinde ve her tekrarlanışında kan basıncı takibeden 20 dakikalık dönemde fazla sık aralıklarla ölçülür ve düşük bulunması durumunda yukarıda bahsedilen önlemler alınarak her tarafta normale döndürülmeye çalışılır.)

Doğum sonrası dönemde idrar tutamama riskinde artma
Incelemeler epidural alan kadınların hemen hemen %27’sinin doğumdan sonraki ilk üç ayda öküsrme, aksırma, gülme veya ağır kaldırma gibi rutin işler sonucu karın içi basıncın artması durumunda idrar kaçırma sorunu ? yaşadığını gösteriyor. Bu oran epiduralsiz vajinal doğum yapan kadınlarda %13.

Çok nadir oysa yaşamı tehdit eden komplikasyonlar
İngiltere’de yapılan bir araştırmaya kadar bu tür ağır komplikasyonların görülme oranı her 2900 doğumda 1 ile her 16.200 doğumda 1 arasında değişiyor.

Daha hafif bazı sorunlar
Doğum sonrasında şiddetli başağrıları, kuvvetsizlik, kol bacaklarda hissizlik ve zayıflık gibi hafif kabul edilen ama gerçi yenidoğan bebeğe bakım esnasında zorluklara neden olabilecek bir takım sorunlar da epidurale yan olarak görülebiliyor.

Epidural Anestezinin Riskleri Nelerdir?


Epidural Anestezinin Riskleri Nelerdir? içeriğini okuyorsunuz.


Kaynak: https://www.sagliksiteniz.com/epidural-anestezinin-riskleri-nelerdir.html


Bir Cevap Yazın